בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושהתעריפי אגרות הרשם לענייני ירושהבדיקת קיום בקשה קודמתתגובות בא-כח היועץ המשפטי
 
קבלת מידע ממערכת המידע המקוון של הרשם לענייני ירושה
המערכת מאפשרת לציבור הרחב לקבל מידע בנושאים הבאים:
  • בקשות שהוגשו לרשם הירושה ומצבן.
  • צווי ירושה שנתנו על ידי רשם הירושה.
  • בדיקת קיום בקשת ירושה על מנוח ברשם הירושה, בתי הדין הרבניים ובתי המשפט.
  • בירור מתן תגובת היועץ המשפטי לבקשות בנושא עזבון ומעמד אישי.

המידע המפורסם במערכת מעודכן ליום 21/06/2018 ומתעדכן מידי שבוע


לתשומת לב המשתמשים במערכת וציבור הפונים ליחידת הרשם לענייני ירושה בת"א עדכון כללי על תאריכי מסירת בקשות שהגיע מועד הקלדתם, ניתן למצוא בעמוד הראשי
של אתר האפוטרופוס הכללי בחלון "חדשות ועדכונים".